X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
جمعه 27 آذر 1394 @ 23:16

مشخصات تپه هایی از آبیک و  زیاران که به ثبت ملی رسیده اند


مشخصات تپه هایی از شهرستان آبیک و روستای زیاران که به ثبت ملی رسیده اند.  
 

 تپه شماره یک زیاران:
این تپه مربوط به پیش از دوره ساسانیان است و در شهرستان آبیک، روستای زیاران واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۶۴ با شمارهٔ ثبت ۱۶۸۱ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

تپه شماره دو زیاران:
مربوط به هزاره ۵ قبل از میلاد است و در شهرستان آبیک، روستای زیاران واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۶۴ با شمارهٔ ثبت ۱۶۸۲ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.


سایر تپه هایی که از شهرستان آبیک به ثبت ملی رسیده اند:
تپه پیر بابا (تک درخت) مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و درشهرستان آبیک، روستای شهرستان واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۸۱ باشمارهٔ ثبت ۷۵۹۶ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

تپه پیر بابا مربوط به سدهٔ ۸ ه. ق. است و در شهرستان آبیک، روستای نودوز واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۸۱ با شمارهٔ ثبت ۷۲۹۲ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

تپه نقاره خانه مربوط به هزاره اول است و در شهرستان آبیک، روستای میانکوه واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۸۰ با شمارهٔ ثبت ۵۴۴۸ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

تپه فیض اّباد۲ مربوط به هزاره اول است و در شهرستان آبیک، روستای میان کوه واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۸۰ با شمارهٔ ثبت ۵۴۹۲ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است

تپه فیض اّباد۱ در شهرستان آبیک، روستای میان کوه واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۸۰ با شمارهٔ ثبت ۵۴۹۳ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

تپه عزیز گلو مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان آبیک، روستای زرگر واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۸۱ با شمارهٔ ثبت ۷۵۴۵ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.


تپه شکرناب مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان آبیک، روستای شکر ناب واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۰ مهر ۱۳۸۰ با شمارهٔ ثبت ۳۹۵۷ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

تپه شماره ۳ قشلاق مربوط به دوران پیش از تاریخ ایران باستان تا دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان آبیک، روستای قشلاق واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۸۱ با شمارهٔ ثبت ۷۵۶۳ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

تپه شماره ۲ قشلاق مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و درشهرستان آبیک، روستای قشلاق واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۸۱ باشمارهٔ ثبت ۷۵۵۲ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

تپه شماره ۲ روستای قشلاق مربوط به دوران پیش از تاریخ ایران باستان -دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان آبیک، روستای قشلاق واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۸۱ با شمارهٔ ثبت ۷۶۰۴ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

تپه شماره ۲ روستای یعقوب آباد مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان آبیک، روستای یعقوب آباد واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۸۱ با شمارهٔ ثبت ۷۲۹۳ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

تپه شماره ۱ گنج آب مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و درشهرستان آبیک، روستای دبیریان واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۱ شهریور ۱۳۸۲ باشمارهٔ ثبت ۹۷۸۳ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

تپه شماره ۱ روستای یعقوب آباد مربوط به دوران پیش از تاریخ ایران باستان -دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان آبیک، روستای یعقوب آباد واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۸۱ با شمارهٔ ثبت ۷۶۰۱ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

تپه شماره ۱ روستای قشلاق مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان آبیک، روستای یعقوب آباد واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۸۱ با شمارهٔ ثبت ۷۲۹۴ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

تپه شماره ۱ روستای قزانچال در شهرستان آبیک، روستای قزانچال واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۸۱ با شمارهٔ ثبت ۷۶۰۰ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایرانبه ثبت رسیده است.

تپه شماره ۱ روستای زرگر در شهرستان آبیک، روستای زرگر واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۸۱ با شمارهٔ ثبت ۷۲۹۷ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

تپه شماره ۱ روستای خرم پشته مربوط به دوران پیش از تاریخ ایران باستان است و در شهرستان آبیک، روستای خرم پشته واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۸۱ با شمارهٔ ثبت ۷۶۰۷ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

تپه شماره ۱ (مامجین) مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و درشهرستان آبیک، روستای مامجین واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۸۱ باشمارهٔ ثبت ۷۵۴۷ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

تپه سلام مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان آبیک، روستای آبیک سفلی واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۸۰ با شمارهٔ ثبت۵۴۴۹ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

تپه روس مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان آبیک، روستای محمودیان واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۸۱ با شمارهٔ ثبت ۷۵۵۹ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

تپه روباه مربوط به دوران پیش از تاریخ ایران باستان است و در شهرستان آبیک، روستای رضی آباد واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۸۱ با شمارهٔ ثبت ۷۵۹۸ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

تپه دونه مربوط به دوران پیش از تاریخ ایران باستان تا دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان آبیک، روستای رشتقون واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۳۸۲ با شمارهٔ ثبت ۹۴۸۰ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

تپه تل تیمور مربوط به هزاره اول است و در شهرستان آبیک، روستای خوزنان واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۸۰ با شمارهٔ ثبت ۵۴۴۶ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

تپه بزرگ (اریک تپه) مربوط به دوران پیش از تاریخ ایران باستان است و درشهرستان آبیک، روستای کمال آباد واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۸۱ باشمارهٔ ثبت ۷۶۰۶ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

تپه ایران یازی بزرگ مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و درشهرستان آبیک، روستای عبدل آباد واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۸۱ باشمارهٔ ثبت ۷۶۸۲ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

تپه اوزم لر باغی مربوط به دوران‌های تاریخی پس از اسلام است و در شهرستان آبیک، روستای کمال آباد واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۸۱ با شمارهٔ ثبت۷۶۸۹ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

تپه اتشکده مربوط به دوران پیش از تاریخ ایران باستان است و در شهرستان آبیک، روستای اسلام اّباد واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۸۰ با شمارهٔ ثبت۵۵۰۵ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

تپه اتانک ۲ در شهرستان آبیک، روستای اتانک واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۸۰ با شمارهٔ ثبت ۵۴۴۷ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

تپه اتانک ۱ مربوط به دوران پیش از تاریخ ایران باستان است و در شهرستان آبیک، روستای اتانک واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۸۰ با شمارهٔ ثبت ۵۵۱۵ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

منبع: 
ttp://kingdyako.loxchat.com/cat/16/0/%D8%AA%D9%BE%D9%87%20%D9%
87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.